Ján Lichner

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LICHNER Ján

XVI. voleb. kraj

REP-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. im., ink. a zeměď.

Jmenován vládou ministrem pro Slovensko 7. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 6.

Zproštěn úřadu ministra 1. XII. 1938.

156, 13. XII. 1938; 2.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci krajům postiženým zaplavením spodní vodou a rozvodněním řek, t. 875.

94, 22. IV. 1937; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936., skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 75.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 20.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 23.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 111

(im. H. Bergmanna). 14, 15. XI. 1935; 13.

im. výb. zpr. t. 201

(im. J. Szentiványiho). 35, 26. III. 1936; 8.

im. výb. zpr. t. 322

(im. F. Ježka). 38, 24. IV. 1936; 7.

im. výb. zpr. t. 326

(im. dr Mareše). 38, 24. IV. 1936; 7.

im. výb. zpr. t. 359.

(im. R. Gajdy). 44, 14. V. 1936; 6.

im. výb. zpr. t. 361

(J. Esterházyho). 44, 14. V. 936; 7.

im. výb. zpr. t. 365

(im. J. Stejskala). 44, 14. V. 1936; 7.

im. výb. zpr. t. 402

(im. F. Janalíka). 44, 14. V. 1936; 8.

im. výb. zpr. t. 463

(im. J. Vallo). 47, 26. V. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 405

(im. E. Klímy). 47, 26. V. 1936; 31.

im. výb. zpr. t. 413

(im. F. Maye). 50, 5. VI. 1936; 20.

im. výb. zpr. t. 414

(im. J. Bečko). 50, 5. VI. 1936; 20.

im. výb. zpr. t. 415

(im. F. Hollube). 50, 5. VI. 936; 21.

im. výb. zpr. t. 416

(im. Q. Kliebera). 50, 5. VI. 1936; 21.

im. výb. zpr. t. 647

(im. V. Kopeckého). 63, 16. X. 1936; 6.

im. výb. zpr. t. 648

(im. V. Kopeckého). 63, 16. X. 1936; 10.

im. výb. zpr. t. 718

(im. dr Fencika). 78, 11. II. 1937; 15.

im. výb. zpr. t. 729

(im. dr Fencika). 87, 12. III. 1937; 9.

im. výb. zpr. t. 730

(im. dr Fencika). 87, 12. III. 1937; 9.

im. výb. zpr. t. 734

(im. dr Fencika). 87, 12. III. 1937; 10.

im. výb. zpr. t. 970

(im. K. Sidora). 149, 12. V. 1938; 39.

Interpelace:

ve věci dodatečného předpisování a vymáhání nemocenských a invalidních poplatků okres. nemoc. pojišťovnou v Nitře, t. 918/I.

102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1060/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

zemský úřad v Bratislavě (dopravní přestupek).

31, 5. III. 1936; 5.

zpr. t. 410; zprav. dr Hula; nevydán.

48, 27. V. 1936; 38.

zemsky úřad v Bratislavě (dopravní přestupek).

31, 5. III. 1936; 5.

zpr. t. 411; zprav. dr Hula; nevydán.

48, 27. V. 1936; 39.ISP (příhlásit)