Václav Lavička

Narozen: v roce 1918

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LAVIČKA Václav

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Byl členem výb. inkompat. (II. náhr.) a kontr. 2LP.

Zvolen pořadatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 9. X. 1948.

15, 25. X. 1948; 4.

Jeho nástupce Jiří Hendrych.ISP (příhlásit)