Josef Kubát

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUBÁT Josef

(ÚRO) SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., prům., rozp., úst.-práv. a vnitř. bezp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zavedení osidlovacího příspěvku,

t. 383. 49, 7. V. 1946; 14.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 238

(zákon o úpravě některých právních poměrů vojenských gážistů z povolání).

37, 6. III. 1946; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci, (t. 32).

14, 12. XII. 1945; 24.

(Společná rozprava o t. 30-34.)

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 34.

Interpelace:

ve věci platnosti posledních protektorátních lístků na oděv,

t. 86. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 299. 44, 29. III. 1946; 71.

ve věci přídělu kuřiva vojákům z počtu mužstva,

t. 318. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/45,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)