Antonín Kovář

Narozen: v roce 1897

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOVÁŘ Antonín

SD-KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (II. náhr.) a zeměd.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.ISP (příhlásit)