Josef Konvalina

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KONVALINA Josef

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 15.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Interpelace:

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zem České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)