František Komzala

Narozen: v roce 1898
Zemřel: v roce 1980

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOMZALA František

KSS

XXVI. vol. kraj - Banská Bystrica

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol. a zahr.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 16, 17.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 128.

Návrhy iniciativní:

na vydanie zákona o predľžení niektorých zmenkoprávnych lehôt, t. 197.

20, 21. XII. 1948; 71.

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

Návrhy pozměňovací:

k t. 230. 25, 22. II. 1949; 7.

k t. 229. 26, 23. II. 1949; 16.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 314

(Smlouva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Maďarskou republikou, podpísaná v Budapešti dňa 16. IV. 1949).

32, 15. VI. 1949; 4.

doslov 16.

zahr. výb. zpr. t. 426

(Úmluva pro zlepšení osudu raněných a nemocných v polních armádách, Úmluva pro zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků námořních ozbrojených sil, Úmluva týkající se nakládání s válečnými zajatci a Úmluva o ochraně civilních osob za války).

41, 22. II. 1950; 13.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207).

23, 1. II. 1949; 23.

Projev:

vítá náměstka předsedy presidia Nejvyššího sovětu SSSR a předsedu Moskevského sovětu Michala Jasnova, který se dostavil do zasedání NS.

57, 12. VII. 1951; 79.ISP (příhlásit)