František Kaplan

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAPLAN František

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform. a prům.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 61.

Interpelace:

ve věci výplaty hornických mezd,

t. 48. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 180. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věcech sociálně-politických na Těšínsku,

t. 132. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 394. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci reversních koní,

t. 191. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 467. rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci personálního vybavení ústředních úřadů nositelů veřejného pojištění,

t. 259. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci výplat důchodů důchodcům v pohraničí,

t. 260. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)