František Kaďůrek

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAĎŮREK František

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 242.

39, 8. III. 1946; 57.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Zd. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

6, 13. XI. 1945; 16.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 52.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 54.

Interpelace:

ve věci výroby, dopravy a distribuce strojených hnojiv,

t. 112. 23, 22. I. 1946; 2,

odpov. t. 387. 49, 7. V. 1946; 11.

v záležitosti uvolnění prodeje koní v zemi České a Moravskoslezské,

t. 198. 34, 27. II. 1946; 2,

odpov. t. 413. 52, 15. V. 1946; 4.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Přerově (přestupek ublížení na cti podle § 2 zák. č. 108/33 Sb.).

40, 26. III. 1946; 5.

okr. soud v Přerově

(přestupek ublížení na cti podle § 2 zák. č. 108/33 Sb.).

40, 26. III. 1946; 5.ISP (příhlásit)