JUDr. Ivan Holý

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLÝ Ivan, JUDr.

KSČ

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 3. 5. 1951. Jeho nástupce Ing. Jarmila Taussigová-Potůčková.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o věrnostním přídavku horníků (t. 372).

36, 17. XI. 1949; 34.ISP (příhlásit)