Jindřich Uher

Narozen: v roce 1911
Zemřel: v roce 1985

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

UHER Jindřich

KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Král.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., inkompat., a kontr. 2LP.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

67, 30. X. 1952; 145.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 3.

Jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva zemědělství 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 146

(zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky).

19, 2. XII. 1948; 8.

hosp. výb. zpr. t. 230 za H. Zimákovou (zákon o hospodářském plánování [plánovací zákon]).

25, 22. II. 1949; 8.

(zákon, kterým se mění a doplňuje zeměměřický zákon).

36, 17. XI. 1949; 24.ISP (příhlásit)