Jindřich Uher

Narozen: v roce 1911
Zemřel: v roce 1985

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

UHER Jindřich

KSČ

131 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr vnitřního obchodu od 23. 6. 1961

Odvolán z funkce ministra 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Členem výboru zahraničního

23, 25. 4. 1968; 182.ISP (příhlásit)