Jindřich Uher

Narozen: v roce 1911
Zemřel: v roce 1985

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

UHER Jindřich

KSČ

113 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem potravinářského průmyslu.

2, 12. 7. 1960; 130.ISP (příhlásit)