JUDr. Alexej Čepička

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČEPIČKA Alexej, JUDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inic., inkompat., práv., stál. (náhr.). úsp. kom. (náhr.), úst. a verifik.

Jmenován ministrem vnitřního obchodu dne 3. XII. 1947.

84, 10. XII. 1947; 4.

Zproštěn úřadu ministra vnitřního obchodu a jmenován ministrem spravedlnosti 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 288. 33, 29. I. 1947; 15.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 72

(zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska).

10, 13. IX. 1946; 11.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče, (t. 29).

8, 18. VII. 1946; 20.

o státním rozpočtu pro roku 1947 (t. 260),

skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 44.

Interpelace:

ve věci porušování úřední povinnosti krajských soudů v Táboře a v Kutné Hoře,

t. 152. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 326. 33, 29. I. 1947; 18.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Kroměříži

(přestupky zákona o ochraně cti §§ 1 až 3 zák. č. 108/33 Sb.).

11, 18. IX. 1946.; 26.

zpr. t. 190; zprav. Dr. A. Klimek; nevydán.

21, 20. XI. 1946; 8.ISP (příhlásit)