JUDr. Alexej Čepička

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČEPIČKA Alexej, JUDr.

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem spravedlnosti 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

25. X. 1949 pověřen řízením Stát. úřadu pro věcí církevní

36, 17. XI. 1949; 3.

25. IV. 1950 zproštěn úřadu ministra spravedlnosti a řízení Stát. úřadu pro věci církevní a jmenován téhož dne ministrem národní obrany.

44, 17. V. 1950; 3.

Jmenován náměstkem předsedy vlády. 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 3.

Jmenován I. náměstkem předsedy vlády 14. IX. 1953.

77, 15. IX. 1953; 4.ISP (příhlásit)