Josef Zvára

Narozen: v roce 1906
Zemřel: v roce 1977

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ZVÁRA Josef

KSČ

122 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Zvolen předsedou komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

8, 27. 6. 1961; 140.

Zpravodajem:

výb. kulturního

k vládnímu návrhu zákona o Československém rozhlase (t. 157).

23, 31. 1. 1964; 171.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) (t. 22).

5, 15. 12. 1960; 27.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 17. 4. 1961; 83.ISP (příhlásit)