Josef Zvára

Narozen: v roce 1906
Zemřel: v roce 1977

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ZVÁRA Josef

KSČ

117 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Předsedou komise poslanců Národního shromáždění pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního t. 46/

k vládnímu návrhu zákona /t. 34/ o výkonu trestu odnětí svobody

6, 17. 6. 1965; 219.

Řeč v rozpravě:

k návrhu výboru ústavně právního a výboru kulturního na vydání zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 94/

12, 25. 10. 1966; 30.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 49.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 296.ISP (příhlásit)