Josef Zvára

Narozen: v roce 1906
Zemřel: v roce 1977

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZVÁRA Josef

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Nastoupil po resign. Josefu Beranovi.

Slib vykonal 66, 29. X. 1952; 14.

Volba verifikována 69, 12. XII. 1952; 3.

Byl členem výb. kult.ISP (příhlásit)