Alois Tučný

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TUČNÝ Alois

I A. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. soc.-pol. a živn.

Jmenován ministrem veř. zdravotnictví a tělesné výchovy 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Návrhy:

na vydání zákona o starobním zaopatření pro osoby, jež nejsou účastny starobního pojištění podle zákona o pojištění dělníků pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 478.

41, 25. VI. 1926; 2562, II.

na změnu zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 480.

41, 25. VI. 1926; 2562, II.

na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 1. IV. 1921, č. 155 Sb. z., t. 740.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon náhradový, t. 748.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 1256.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 303 Sb. z., o zubním lékařství a zubní technice, t. 1414.

122, 19. I. 1928; 33, V.

na změnu zákona ze dne 7. VII. 1926, č. 103 a 104 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon) a učitelů, t. 1438.

127, 1. II. 1928; 27, V.

3 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 17.

55, 27. XI. 1926; 1098, 1100, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o zařízení a působnosti báňských úřadů (t. 1255) k § 3.

104, 23. XI. 1927; 31, V.

1 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439) k §§ 2 a 6.

129, 8. II. 1928; 32-3, V.

46 pozměň. a event. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-143, VI.

46 pozměň. a event. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845).

173, 7. XI. 1928; 61-87, VII.

56 pozměň. a doplň. návrhů k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955).

180, 19. XII. 1928; 34-75, VII.

10 pozměň. a event. návrhů k osnově zákona o státních starobních podporách (t. 2000).

186, 1. III. 1929; 25-9, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439), stran podání zákona o zprostředkování práce.

129, 8. II. 1928; 33, V.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1737, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 206, III.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670); skup. polit.

53, 25. XI. 1926; 816, III.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 788).

59, 16. XII. 1926; 1497, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 35, V.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439)

129, 8. II. 1928; 7, V.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 75, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845).

173, 7. XI. 1928; 44, VII.

o osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955)

180, 19. XII. 1928; 18, VII.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000).

186, 1. III. 1929; 21, VII.

Interpelace:

naléhavá, o výrobní a odbytové krisi průmyslové, t. 364.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/IV.

34, 17. VI. 1926; 2182, II.

naléhavá, o penízi 130,000.000 Kč pro účely sociálního pojištění, t. 374.

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

odpov. t. 452/I.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

naléhavá, o zdražování potravin, t. 586,

42, 14. X. 1926; 19, III.

zodpověděna prohlášením předs. vlády dr Švehly 5, III.

naléhavá, o výrobní krisi a jejích následcích, t. 587.

42, 14. X. 1926; 19, III.

zodpověděna prohlášením předs. vlády dr Švehly 5, III.

naléhavá, o nezaměstnanosti a jejích důsledcích, t. 588.

42, 14. X. 1926; 19, III.

zodpověděna prohlášením předs. vlády dr Švehly 5, III.

naléhavá, o zaopatření osob přestárlých, t. 1441.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1462.

130, 9. II. 1928; 66, V.

o útisku, prováděném zřízenci firmy A. Čerych a synové v Josefově na Moravě na býv. zaměstnancích podniku této firmy, t. 724/V.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 957/XXV.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o násilném potlačování shromažďovací svobody továrníkem Hernychem v Nekoři u Kyšperka, t. 1254/XIV.

114, 6, XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1494/X.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o ubíjení živnosti krejčovské trestanci, t. 1652/X.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1768/IX.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o protizákonném obsahu jednostranně uplatňovaných pracovních úmluv, t. 2206/IX.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.ISP (příhlásit)