Alois Tučný

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TUČNÝ Alois

I. A voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. soc.-pol. a stál.

Jmenován ministrem pošt a telegrafů dne 23. I. 1936.

27, 18. II. 1936; 4.

Jmenován opětně ministrem pošt a telegrafů 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra pošt a telegrafů 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

aby byla zřízena hospodářsko-finanční státní rada, t. 35.

6, 26. VI. 1935; 66.

na opatření sloužící usměrnění racionalisace v průmyslovém podnikání, t. 112.

12, 8. XI. 1935; 31.

na vydání zákona. jímž se opět mění čl. XVI., odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu z 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 148.

15, 4. XII. 1935; 9.

aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 19. XII. 1918, č. 91 Sb. z. a n., o osmihodinové době pracovní, t. 197.

18, 7. XII. 1935; 31.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích, t. 230.

21, 11. XII. 1935; 78.

Zpravodajem:

stálého výboru

(o činnosti stálého výboru za předsedu stál. výb. posl. dr Staňka).

3, 19. VI. 1935; 39.ISP (příhlásit)