Siegfried Taub

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TAUB Siegfried

XI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. im. - inkompatib. - soc.-pol. - techn.-doprav. - vyšetř. - zdrav. - zahr.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib jako místopředseda.

1, 12. XII. 1929; 20-21.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7.

Odpovídá jako místopředseda na dotaz:

J. Štětky, co hodlá učiniti, aby rozpočtový výbor projednal bezodkladně iniciativní návrh posl. Krosnáře a soudr. t. 838 o povolení 150 milionů Kč pro nezaměstnané, drobné rolníky a živnostníky

106, 19. II. 1931; 69.

J. Štětky, že podle zprávy denního tisku se předsednictvo sněmovny usneslo na ostřejší praksi při zkoumání řečí komunistických podle 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu.

238, 17. I. 1933; 21.

dr Sterna, že předsednictvo sněmovny podle § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu vyloučilo z řeči posl. Hadka ve 256. schůzi sněmovny dne 15 března t. r. pravdivá vylíčení průběhu schůze branného výboru, a táže se, jak předseda sněmovny z obsahu řeči odůvodní, že bylo vyloučeno pravdivé vylíčení průběhu schůze, která nebyla důvěrná.

259, 23. III. 1933; 16.

J. Štětky, že v libereckém časopisu "Vorwärts" ze dne 1. května 1933 zabavena byla část řeči, kterou posl. Hadek dne 26. dubna pronesl ve 265. schůzi posl. sněmovny.

271, 18. V. 1933; 13.

Návrhy iniciativní:

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 967.

106, 19. II. 1931; 6.

na podání zákona o právních poměrech soukr. učitelů, t. 1301.

137, 4. VII. 1931; 3.

aby vyplácení dělnických mezd bylo osvobozeno od kvitančního poplatku, t. 2957.

371, 9. IV. 1935; 7.

na zřízení fondu ke zlepšení podpůrných akcí pro nezaměstnané, t. 2958.

371, 9. IV. 1935; 7.

Návrhy pozměňovací:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 42.

k t. 759. 78, 5. XI. 930; 49.

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 72-4.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77-8.

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 11.

k t. 1346. 141, 11. VII. 1931; 34.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

k t. 2325. 292, 8. VII. 1933; 24.

Návrhy resoluční:

podaný při projednávání osnov t. 184, 185 a 186.

15, 4. II. 1930; 10.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 87.

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

k t. 1215. 132, 26. VI. 1931; 70.ISP (příhlásit)