Siegfried Taub

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TAUB Siegfried

XI. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol. a stál.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib místopředsednický.

1, 18. VI. 1935; 17-18.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Vzdal se funkce místopředsedy posl. sněm. dne 19. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Sděluje jako místopředseda, že předsednictvo uznalo projev posl. K. H. Franka za prohlášení klubu Sudetskoněmecké strany.

3, 19. VI. 1935; 35.

Návrhy iniciativní:

aby byl doplněn zákon o státních starobních podporách, t. 144.

15, 4. XII. 1935; 9.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 193 o srážkách z platů členů Nár. shrom. na r. 1936, t. 225.

21, 11. XII. 1935; 78.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa, t. 448.

45, 14. V. 1936; 2.

na úpravu poměrů stáních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS, t. 801.

83, 26. II. 1937; 3.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům. obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

na zařazení města Užhorodu do skupiny míst A činovného, t. 1277.

140, 16. III. 1938; 45.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvku na obranu státu a mimořádné daně ze zisků, t. 1295.

146, 7. IV. 1938; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 28.

k t. 490. 50, 5. VI. 1936; 17.

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 45.

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 51.

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

k t. 1320. 146, 7. IV. 1938; 34.

Návrhy resoluční:

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 29.

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 30.

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 32.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.ISP (příhlásit)