Josef Štětka

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTĚTKA Josef

KSČ

VI. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., inic., rozp. a úsp. kom. (náhr.).

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 18.

34, 14. VII. 1949; 41.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 129.

67, 30. X. 1952; 145.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

35, 14. X. 1949; 40.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

71, 20. III. 1953; 6.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

Návrhy pozměňovací:

k t. 230. 25, 22. II. 1949; 7.

k t. 229. 26, 23. II. 1949; 16.

k t. 255. 28, 24. III. 1949; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 67

(zákon o některých opatřeních k obnově Lidic).

10, 20. VII. 1948; 50.

rozp. výb. zpr. t. 149 (za J. Prokopovou)

(zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce).

19, 2. XII. 1948; 24.

rozp. výb. zpr. t. 184

(zákon o národní bezpečnosti).

20, 21. XII. 1948; 35.

im. výb. zpr. t. 195

(im. A. Žiaka).

24, 2. II. 1949; 61.

rozp. výb. zpr. t. 231

(zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných [zaopatřovacích] platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí).

26, 23. II. 1949; 22.

hosp. a rozp. výb. zpr. t. 554

(zákon o úkolech a organisaci pojišťovnictví).

51, 21. XII. 1950; 19.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dobrovolných organisacích a shromážděních (t. 585).

57, 12. VII. 1951; 86.

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31. X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XI. 1951; 131.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 25. III. 1952; 126.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého ze dne 16. IV. 1953 o programu vlády.

73, 16. IV. 1953; 48.ISP (příhlásit)