Josef Štětka

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTĚTKA Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. im., inic., inkompat. (náhr.), rozp. a soc.-pol.

Zvolen provisorně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy iniciativní:

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu okresu žamberského, postiženého zátopou, t. 185.

33, 21. II. 1946; 23.

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu města Dvůr Králové n. Lab., postiženého zátopou a na odstranění příčin povodně, t. 193.

34, 27. II. 1946; 3.

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu tišnovského okresu na Moravě, postiženému zátopou a na odstranění příčin zátopy, t. 194.

34, 27. II. 1946; 3.

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé, t. 237.

36, 5. III. 1946; 3

na vydání zákona o výměře výslužného státních zaměstnanců, t. 273.

40, 26. III. 1946; 5.

na vydání zákona o zřízení a působnosti parlamentní úsporné a kontrolní komise, t. 321.

44, 29. III. 1946; 71.

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů, prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 358.

46, 10. IV. 1946; 43.

Návrhy resoluční:

k t. 30-34. 15, 13. XII. 1945; 27.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 34

(zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejno-právním sociálním pojištění).

14, 12. XII. 1945; 20.

rozp. výb. zpr. t. 440

(inic. návrh Jury, Pavláska, Hodinové-Spurné a Součka na vydání zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. XII. 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech).

53, 16. V. 1946; 37.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové (t. 77).

18, 20. XII. 1945; 5.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 62.

Interpelace:

ve věci scentralisování pomoci pro obce postižené živelnými pohromami,

t. 256. 40, 26. III. 1946; 4.

o útěku nebezpečných válečných zločinců z vazby okresního soudu ve Strakonicích,

t. 277. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 465, rozesl. 28. VI. 1946.

o žádoucím snížení cen zhospodárněním styků mezi výrobcem a maloobchodníkem,

t. 402. 49, 7. V. 1946; 13.

Dotazy:

ve věci finanční kalamity města Kadaně (D 3).

17, 19. XII. 1945; 2.

odpověď 31, 19. II. 1946; 3.

o tom, že na berní správě Praha II., nebyla provedena očista od kolaborantství (D 16).

40, 26. III. 1946; 5.ISP (příhlásit)