Josef Štětka

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTĚTKA Josef

XII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Pozbyl mandátu nálezem volebního soudu ze 7. XII. 1935. Po něm nastoupil Rudolf Dölling.

22, 12. XII. 1935; 51.ISP (příhlásit)