JUDr. Ján Ševčík

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1965

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠEVČÍK Ján, JUDr.

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. inic., inkompat. (náhr.), techn. a zdrav.

Zvolen místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

12, 19. IX. 1946; 12.

Jmenován státním tajemníkem v ministerstvu národní obrany 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Vzdal se funkce místopředsedy ústavodárného Národního shromáždění.

98, 18. III. 1948; 5.

Řeč v rozpravě:

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 24.ISP (příhlásit)