JUDr. Ján Ševčík

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1965

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠEVČÍK Ján, JUDr.

SSO

XX. vol. kraj - Bratislava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

8. IX. 1951 pověřen řízením Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport.

58, 31. X. 1951; 4.

29. V. 1952 zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády a řízení Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 29. V. 1952.

66, 29. X. 1952; 13.ISP (příhlásit)