Milan Polák

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1951

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POLÁK Milan

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. bezp., bran. a stál.

Zvolen místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění.

98, 18. III. 1948; 5.

Vykonal slib místopředsednický.

102, 7. IV. 1948; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1151. 104, 15. IV. 1948; 18.

Návrhy doplňovací:

k t. 745. 67, 11. VII. 1947; 72.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XII. 1946.

26, 12. XII. 1946; 18.

o zákonu o národní bezpečnosti (t. 745).

67, 11. VII. 1947; 44.

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 10. III. 1948 o akčním programu vlády.

95, 11. III. 1948; 18.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Bratislavě (přestupek podle § 1-3 zák. č. 108/1933 Sb.)

38, 5. III. 1947; 24.

zpr. t. 609; zprav. B. Štěpán; nevydán.

56, 10. VI. 1944; 8.ISP (příhlásit)