Milan Polák

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1951

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POLÁK Milan

SSO

XXII. vol. kraj - Trenčín

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran. a soc. pol.

Zemřel 2. VIII. 1951.

Jeho nástupce Pavel Kaniansky.

Návrh doplňovací:

k t. 38. 9, 19. VII. 1948; 23.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého ze 17. VI. 1948 o programu vlády.

7, 18. V. 1948; 19.

o zákonu o zřízení pobočky lékařské fakulty bratislavské university v Košicích (t. 34) a o zákonu o lékárnickém studiu (t. 79).

10, 20. VII. 1948; 40.

o zákonu na ochranu lidově demokratické republiky (t. 103) a zákonu o státním soudu (t. 102).

13, 6. X. 1948; 23.

o branném zákonu (t. 251).

27, 23. III. 1949; 17.

k výročí volby presidenta republiky Klementa Gottwalda.

30, 15. VI. 1949; 9.

o zákonu na ochranu míru (t. 560).

50, 20. XII. 1950; 15.ISP (příhlásit)