Václav Nosek

Narozen: v roce 1892
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOSEK Václav

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Jmenován ministrem vnitra 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.ISP (příhlásit)