Václav Nosek

Narozen: v roce 1892
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOSEK Václav

KS

II. vol. kraj - Kladno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Jmenován ministrem vnitra 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zproštěn úřadu ministra vnitra dnem 14. IX. 1953 a téhož dne pověřen řízením ministerstva pracovních sil.

77, 15. IX. 1953; 4.ISP (příhlásit)