Josef Nepomucký

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEPOMUCKÝ Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., stál. (náhr.) a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou (krupobitím) okresu píseckého a strakonického, t. 46.

9, 12. IX. 1946; 9.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu sušického, t. 47.

9, 12. IX. 1946; 9.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení družstevního práva o výkonu členských práv a o přijímání nových členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 640.

57, 11. VI. 1947; 55.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou (krupobitím) v okresech Písek, Prachatice a Strakonice, t. 782.

68, 11. IX. 1947; 20.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. VII. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, t. 994.

92, 3. II. 1948; 19.

Zpravodajem:

zeměd., zásob. a osidl. výb. zpr. t. 1067

(návrh Nepomuckého, Václavů, Smrkovského, Ledla, Blahy, Borůvky, Tuly, Kubánka, Čiháka a soudruhů na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. VII. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy).

100, 21. III. 1948; 20.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 62.

při projednávání zákona o výrobní, prodejní a opravářské živnosti radioelektrických zařízení (t. 681) mluví o jednání v zemědělském výboru ÚNS.

61, 26. VI. 1947; 7.

o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744).

67, 11. VII. 1947; 5.

Věcná poznámka:

při projednávání inic. návrhu t. 681: odpovídá na věcné poznámky posl. Nermutě a St. Nováka.

61, 26. VI. 1947; 11.ISP (příhlásit)