Josef Nepomucký

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

NEPOMUCKÝ Josef

KSČ

126 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Interpelace, dotazy a náměty:

nedostatek sušiček - nebezpečí ztrát v objemném krmivu

2, 25 9. 1964; 120.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 121.ISP (příhlásit)