PhDr. František Lukavský

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LUKAVSKÝ František, dr.

VIII. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. kult.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib jako místopředseda.

1, 12. XII. 1929; 20-21.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7.

Návrhy iniciativní:

na zrovnoprávnění pensistů změnou některých předpisů o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních, státních a jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích, t. 23.

6, 20. XII. 1929; 89.

na vydání zákona o koncesní listině železniční společnosti pro výstavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, zastoupené inž. Frant. Hofmeistrem, inž. B. Svobodou, inž. Vošickým, Jos. Dvořákem, JUC. B. Myslivečkem a vrch. radou Mášou, t. 117.

9, 16. I. 1930; 33.

na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka, t. 211.

48, 19. II. 1930; 88.

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 967.

106, 19. II. 1931; 6.

na urychlené vystavení sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze, t. 1040.

114, 26. III. 1931; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

k t. 759. 78, 5. XI. 1930; 49.

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 72-4.

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 11.

k t. 1339. 139, 10. VII. 1931; 8.

k t. 1346. 141, 11. VII. 1931; 34.

Resoluce:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 81.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 63.

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1930; 7.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

70, 25. IX. 1930; 35.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 15.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 15.ISP (příhlásit)