Štěpán Kobylka

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOBYLKA Štěpán

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a techn.-doprav.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku (t. 66); mluví o Divadelní radě, divadlech a filmech.

17, 19. XII. 1945; 5.

Interpelace:

ve věci zřízení vysoké školy hudební v Brně,

t. 53. 16, 18. XII. 1945; 3.ISP (příhlásit)