Štěpán Kobylka

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOBYLKA Štěpán

ČS

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 15. VI. 1950.

47, 12. VII. 1950; 37.

Jeho nástupce Růžena Skřivanová.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výkonu lidové správy v sídlech krajů (t. 293).

29, 11. V. 1949; 41.ISP (příhlásit)