(17.10 hodin)

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení zástupci vlády, kolegyně, kolegové, měla jsem velmi krátkou interpelaci. Myslela jsem, že odpověď na ni dneska dostanu... (Ministr Jurečka předstupuje před řečnický pult.) A dostanu, mockrát děkuju, pane ministře. Systemizace služebních a pracovních míst proběhla k 1. lednu letošního roku a proběhla na všech ministerstvech, které o ni požádaly a které potřebovaly jakékoliv změny. Pokud vím, tak následná změna systemizace by měla proběhnout k 1. dubnu opět letošního roku. Nevím, zda se týká všech rezortů nebo jenom některých, ale na MPSV je připravovaná. Pokud byste mi toto mohl potvrdit a pokud ano, doufám, že není tajemstvím, kterých organizací nebo částí ministerstva se týká. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr Marian Jurečka vám odpoví. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí ČR Marian Jurečka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně, děkuji za interpelaci. Tak já musím říci, že je to standardní proces. Běžně k 1. lednu každého roku i v minulosti byly dělány úpravy v rámci systemizace jednotlivých ministerstev i jednotlivých služebních úřadů. Stejně tak jsme k tomu přistoupili i my na MPSV. Pro 1. leden tohoto roku jsem požádal všechny své v tu dobu náměstky tak, aby za své jednotlivé sekce, za které nesou zodpovědnost, přišli a navrhli úpravy, které je potřeba pro to, aby kvalita práce a efektivita práce se i promítly právě do toho, jakým způsobem upravit třeba to fungování jednotlivých sekcí. Takto jsme udělali úpravy víceméně napříč ministerstvem. Myslím, že skoro v každé sekci došlo k nějaké drobné úpravě, ale v některých sekcích ke zrušení nebo přesunu služebních míst. Celkově za náš rezort došlo ke snížení počtu míst služebních a počtu úředníků. Stejně tak se bude připravovat ještě drobná systemizace k 1. dubnu. Ano, je to tak, plánujeme ještě některé drobné záležitosti řešit.

A tady předesílám, že předpokládám, že se to bude týkat některých úprav, které se budou týkat především Úřadu práce. Požádal jsem teď pověřeného vrchního ředitele Karla Trpkoše, který je teď pověřený řízením Úřadu práce, aby představil tento návrh, protože tam jsou některé systémové problémy z hlediska právě postupů a komunikací, které se mají řešit mezi ministerstvem, generálním ředitelstvím a následně generálním ředitelstvím a potom jednotlivými krajskými pracovišti a podobně, takže tam bude docházet k nějakým drobným úpravám, které se budou týkat ještě této agendy. Nemám dneska konkrétní finální podobu za celý rezort, možná budou ještě nějaké drobné úpravy na některých jiných podřízených organizacích, ale z hlavy teď v tento okamžik ani nic, co by bylo schváleno poradou vedení nebo mnou nad rámec toho, co jsem řekl, není.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře. Má zájem paní poslankyně o doplňující otázku? Má. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Já děkuji za odpověď, pane ministře. Tím, že jste konstatoval, že nějaké detaily v tuto chvíli zatím další nemáte, tak já bych měla jednu jedinou prosbu. Pokud se v nějakém větším rozsahu ta změna, která je teď připravovaná, bude týkat úřadů práce, jestli by mohly být posíleny některé regiony, které to potřebují, aby mohly vypomoci lépe Praze, než jak to funguje doteď, a aby byl posílen opravdu ten článek, který je ve styku s klientem. Víc vám teď momentálně taky nemám co dodat, protože nemám ty detaily, které jsem myslela, že se třeba dnes dozvím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí ČR Marian Jurečka: Jak jsem předeslal, detaily větší nebylo možné říct, protože není rozhodnuto, není uzavřeno a ani já v ten okamžik při vší maximální možné otevřenosti nejsem schopen říct víc, protože víc nevím k této otázce.

Ale k tomu, co jste říkala v tom závěru, a to si myslím, že je důležité. Já jsem požádal pověřeného ředitele Úřadu práce, aby mně do konce února představil návrh na stabilizaci úřadů práce i na jejich personální posílení s tím, že jsem připraven udělat ten krok, který by byl velmi rychlý a operativní, že bych se obrátil na ostatní rezortní kolegy ve vládě, abychom vyčlenili nějaký počet státních úředníků, které podle zákona o státní službě můžeme dočasně převést na výpomoc na úřady práce. Tak to jsme připravení udělat. Předběžně jsem i zaregistroval ochotu některých svých kolegů, že by nám takto dokázali vypomoct z jiných z jiných státních institucí. Ta výpomoc by byla nikoliv v řádu jednotek týdnů, ale třeba například na čtyři, pět, šest měsíců, abychom to opravdu zastabilizovali. To bylo něco, o co jsem já žádal už v průběhu loňského podzimu, a nikdy jsem takový podklad nedostal. Ale teď věřím, že toto opravdu by mohlo pomoci.

Jenom dám poznámku. Nelze říkat, že obecně situace v Praze na úřadech práce je špatná a že na všech pracovištích dochází k tomu, že jsou dávky registrovány a vypláceny po termínech. Ale jsou tady pracoviště, které překvapivě přes všechnu náročnost a nápor, který tam také přišel, zvládají a vyplácejí v termínech. Pak jsou pracoviště, které jsou extrémně za těmi lhůtami a samozřejmě to také řešíme tak, abychom toto v průběhu března dokázali upravit.

Já také dám ještě poznámku, když jsme u úřadu práce. Dvacet let nikdo neudělal mapování toho, jaká je potřebnost úřadu práce v území z hlediska třeba demografie, potřebnosti sociální podpory a podobně, aby to promítl do systemizace. To se nedělo. To je potřeba teď udělat a uděláme to.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře. Nyní budeme projednávat interpelaci číslo 19. Paní poslankyně Lenka Dražilová bude interpelovat pana ministra Mariana Jurečku ve věci rodičovský příspěvek. Paní poslankyně je nepřítomná, tedy její interpelace propadá.

Nyní přichází na řadu pan poslanec Michal Ratiborský, který byl vylosován na 20. místě a bude interpelovat paní ministryni obrany Janu Černochovou ve věci nákupu bojových vozidel, a připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážená paní ministryně, kromě zakázky na 159 lehkých útočných vozidel, kde je vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se po odkladu do konce února mají hlásit zájemci, připravuje Ministerstvo obrany v tichosti nákup 24 kusů podobného druhu vojenské techniky. Na konci ledna podle informací z dobře informovaných zdrojů kolegium ministryně obrany odsouhlasilo zakázku nazvanou Bojové vozidlo, a to v neveřejném režimu. Má jít o 24 kusů vozidel pro 601. skupinu speciálních sil a zakázka míří přímým oslovením za společností LPP s.r.o. zbrojaře Jiřího Sauera, který do ledna 2020 podnikal společně s prvním náměstkem ministryně obrany Františkem Šulcem. Stejný typ vozidla od stejného výrobce, tedy britské HMT 400 od společnosti Supacat, jejímž zástupcem v ČR společnost LPP je, je favoritem také velké zakázky na LÚV, zejména po jmenování nového ředitele Vojenského technického ústavu.

Vozidla pro 601. skupinu vzbuzují řadu otázek a reminiscencí. Přesná cena se v této zakázce ale přirozeně odvine od specifických požadavků 601. a příslušenství, které si objedná. V roce 2011 hledaly speciální síly, pod něž tehdy spadaly, tři vozidla pro nasazení v Afghánistánu. Vozidla měla vyjít na 99 miliónů korun, tedy 33 miliónů korun na jedno. Volba padla na typ Supacat HMT 400. Ministerstvo ale nevyhovělo zřejmě v důsledku mediálního tlaku, kdy bylo zdůrazňováno, že jde o nákladný projekt a že mise v Afghánistánu není dostatečným důvodem. Vozidla Supacat tedy nakoupena nebyla. Ale zájem 601. skss o těžší vozidla s odolností proti minám a improvizovaným výbušným zařízením nezmizel. To vedlo posléze k výběrovému řízení, kterého se účastnily především dva typy: Nimr v podání VOP CZ a Perun od společnosti SVOS. Stále šlo o velmi nízký počet kusů, celkem pouhá čtyři vozidla. VOP byla s nabídkou za 133,5 miliónů vyloučen pro nesplnění zadání a uspěl SVOS (Předsedající: Čas.)

Pardon, jenom položím otázku v tom případě. Vážená paní ministryně, můžete nám objasnit, jakým způsobem tedy zakázka probíhá a proč nemáme dostatek informací o tomto projektu, který vypadá z mého pohledu přinejmenším podezřele? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Paní ministryně není přítomna, v souladu s jednacím řádem vám bude odpovězeno do 30 dnů písemně.

Kolegové, kolegyně, já bych vás chtěla požádat, abyste si případně natrénovali délku vaší interpelace a vešli se do toho času, abychom nepřetahovali. Děkuji moc za pochopení.

Nyní bychom interpelovali, respektive na řadu přichází interpelace číslo 21, Patrik Nacher. Pan poslanec bude interpelovat ministra vnitra Víta Rakušana ve věci Informace o boji s dezinformacemi. Pan poslanec není přítomen, tedy jeho interpelace propadá.

Přichází na řadu pan poslanec Roman Kubíček, který byl vylosován na 22. místě. Bude interpelovat pana ministra Ivana Bartoše ve věci Dotace IROP. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP