Stenografický zápis 26. schůze, 13. února 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Lukáš Černohorský


154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 261/ - třetí čtení

Poslanec Roman Kubíček


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jan Skopeček
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Karel Krejza
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Farský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Skopeček
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Mikuláš Peksa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Kopřiva


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Bžoch
Poslanec František Kopřiva
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Pavel Pustějovský
Poslanec Vít Rakušan
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Martin Kolovratník


118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Daniel Pawlas


120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992) a Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993) /sněmovní tisk 121/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková


121. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Jiří Mihola


122. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu /sněmovní tisk 124/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Kobza


123. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Mikuláš Peksa
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Mikuláš Peksa
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Mikuláš Peksa


125. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci podepsaný v Praze dne 27. 4. 2018 /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Vít Rakušan


126. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003 spolu se stanoviskem vlády k nim /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Antonín Staněk
Poslankyně Jana Pastuchová


127. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016, a Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016 /sněmovní tisk 196/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Jan Lipavský


128. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách /sněmovní tisk 197/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Jan Lipavský
Místopředseda PSP Petr Fiala


129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Pavel Plzák


131. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu /sněmovní tisk 234/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Antonín Staněk
Poslanec Jiří Strýček
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Černochová


132. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změna článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Antonín Staněk
Poslanec Jiří Strýček
Poslanec Marek Benda


133. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile dne 28. října 2017 /sněmovní tisk 248/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Kubík


134. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Karla Šlechtová


135. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem, který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Pavel Plzák


136. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018 /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jaroslav Bžoch


137. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, která byla podepsána v Paříži dne 7. června 2017 /sněmovní tisk 264/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Kobza


138. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979, a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku dne 8. prosince 2017 /sněmovní tisk 281/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jaroslav Holík
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání bylo přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


44. Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 229/ - prvé čtení

Poslanec Radek Holomčík


45. Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 230/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Bartoš


139. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci v revidovaném znění (Rotterdam, 30. 1. 2017) /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Antonín Staněk
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková


140. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 26. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 20. září až 7. října 2016 v Istanbulu /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková
Poslanec Karel Krejza


141. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní nadace EU - LAC podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018 /sněmovní tisk 341/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Antonín Staněk
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr kultury ČR Antonín Staněk
Poslanec Petr Pávek


142. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 17. 7. 2018 /sněmovní tisk 348/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Antonín Staněk
Poslanec Mikuláš Peksa


143. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Antonín Staněk
Poslanec Michal Ratiborský
Poslanec Marek Benda


119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017 /sněmovní tisk 108/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Antonín Staněk
Poslanec Karel Krejza
Poslanec Marek Benda


130. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Antonín Staněk
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Schůze skončila v 15.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP