Stenografický zápis 26. schůze, 12. února 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Farský
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček


219. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera

Poslanec Stanislav Grospič


228. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k pověření orgánu Poslanecké sněmovny rozhodováním podle § 38 odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu /sněmovní dokument 1910/

Poslanec Jakub Michálek


56. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 191/ - prvé čtení

Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


83. Návrh poslanců Ondřeje Veselého, Jana Chvojky, Jaroslava Foldyny, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. /sněmovní tisk 278/ - prvé čtení

Poslanec Ondřej Veselý
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Ondřej Veselý
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Pavel Jelínek
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ondřej Veselý


21. Návrh poslance Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. /sněmovní tisk 179/ - druhé čtení

Poslanec Karel Rais
Poslanec Roman Onderka
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Tomáš Martínek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jan Skopeček


97. Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 321/ - prvé čtení

Poslanec Jan Birke
Poslanec Martin Kupka
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Veronika Vrecionová
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Jan Birke
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Jan Birke


172. Návrh na volbu náhradníka Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Martin Kolovratník


64. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka, Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka, Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Tomáš Kohoutek
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jan Volný
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Marek Benda


Sloučená rozprava k bodům 43, 44 a 45 /sněmovní tisky 360, 229 a 230/

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Martin Baxa
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Vlastimil Válek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Lukáš Černohorský


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení

Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno v 18.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.50 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Karel Rais


44. Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 229/ - prvé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Lenka Kozlová
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP