Sněmovní tisk 124
Doh.mezi ČR a Íránem o vzájemné podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 124/0 dne 13. 3. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 514/17, PID KORNAKGFBYMC.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Kobza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2018 na 20. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 504).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 21. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 124/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 124/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 4. 2019 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 83, usnesení č. 603).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 3. 2018 jako senátní tisk 249/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 4. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2018 a přijal usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako tisk 249/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 5. 2018 a přijal usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako tisk 249/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 449).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 26. 4. 2019.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Írán, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)