Stenografický zápis 20. schůze, 23. října 2018Zahájení

(Schůze zahájena v 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Lukáš Bartoň
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Leo Luzar
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Karel Krejza


20. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jana Richtera, Jana Birke a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 274/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Zuzana Ožanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Miloslav Janulík
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Martin Baxa
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Martin Baxa
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Volný
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Volný
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Tereza Hyťhová


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

Poslanec Jan Volný
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Miroslav Kalousek


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Petr Pávek
Ministr dopravy ČR Dan Ťok


178. Informativní zpráva ministra zdravotnictví doplněná informací ministra školství, mládeže a tělovýchovy o stavu Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostrava

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Leo Luzar
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Bohuslav Svoboda
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Pavel Juříček
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Lukáš Černohorský
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP