Stenografický zápis 60. schůze, 8. září 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 688/ - třetí čtení

Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová


40. Návrh poslance Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1020/ - třetí čtení

Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Vít Kaňkovský
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Rom Kostřica
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Jaroslav Krákora


33. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 836/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Adámek
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Vlastimil Vozka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Mládek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Vlastimil Vozka


35. Vládní návrh zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1059/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Adam Rykala


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1060/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Adam Rykala


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1071/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Votava


38. Návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka, Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. /sněmovní tisk 403/ - třetí čtení

Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Vladislav Vilímec


39. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 11.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 11.41 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.51 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


41. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1089/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Roman Sklenák
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Martin Kolovratník
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 13.14 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP