Stenografický zápis 48. schůze, 1. července 2016


(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Faltýnek


189. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Martin Lank
Poslanec Martin Kolovratník
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 9.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.31 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


157. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení

Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Václav Votava


189. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec František Laudát


157. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jiří Dolejš
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zdeněk Syblík
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Václav Votava


158. Vládní návrh zákona o centrální evidenci účtů /sněmovní tisk 718/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 10.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


189. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 10.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.46 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


158. Vládní návrh zákona o centrální evidenci účtů /sněmovní tisk 718/ - třetí čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček


189. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016

Poslanec Martin Kolovratník


159. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů /sněmovní tisk 719/ - třetí čtení

Poslanec Roman Kubíček


160. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 751/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda PSP Petr Gazdík


161. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 750/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


162. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 759/ - třetí čtení

Poslanec Roman Kubíček


163. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - třetí čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Jan Klán
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Robin Böhnisch
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 14.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP