(17.00 hodin)

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane nepřítomný ministře, obracím se na vás v záležitosti umísťování uprchlíků ze zemí mimo Evropskou unii. Aktuální veřejně dostupná informace zní, že česká vláda schválila přijetí 1 500 uprchlíků do České republiky během dvou let. Předpokládám, že zaznělo-li ze strany vlády A, existuje i B, tedy informace o tom, kam budou utečenci v České republice umísťováni. V tomto směru jsou ale prozatím veřejné dostupné informace poněkud nekonkrétní.

Zaznamenal jsem variantu umístění uprchlíků do obnoveného tábora v obci Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku, ale ve hře je údajně i možnost uplatnění německého modelu, kde jsou utečenci přerozdělováni tak, že jednotlivá města a obce mají povinnost přijmout stanovenou část uprchlíků a ubytovat je. To se údajně konkrétně týká horského střediska Altenberg v Krušných horách, bezprostředně sousedícího s Cínovcem na Teplicku. Ubytovací zařízení pro uprchlíky tam má vzniknout přímo na česko-německé hranici v objektu bývalé celnice. A obdobná zařízení mají v Sasku vznikat i v dalších obcích podél česko-německé hranice, a to nejen v Krušných horách, ale i v oblasti Lužice.

Pravděpodobně jste zaznamenal doznívající kauzu s údajným plánem na ubytování uprchlíků v Ústí nad Labem. Dle veřejně dostupných informací se tam městská rada zabývala myšlenkou či nápadem umístit uprchlíky či azylanty v nevyužívané části vysokoškolských kolejí. Tento v uvozovkách nápad následně sklidil značnou kritiku ze strany ústecké veřejnosti. Dle mého názoru jde o kritiku zcela oprávněnou, protože takové úvahy jsou v příkrém rozporu se zájmy města Ústí nad Labem a jeho obyvatel, ale i se zájmy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a i se zájmy Ústeckého kraje. Náš kraj trpí vážnými sociálními problémy a zvyšovat napětí případným umísťováním utečenců na jeho území osobně považuji za krajně nezodpovědné.

Jako poslanec zvolený za Ústecký kraj se vás proto ptám: 1. Jakou strategii umísťování uprchlíků na území České republiky česká vláda má? 2. Existuje možnost, že by byli utečenci umísťováni na základě direktivy státu do jednotlivých měst a obcí s tím, že by obce a města měly povinnost je ubytovat? 3. Je či bude při rozhodování o systému umísťování uprchlíků přihlíženo ke specifikům jednotlivých regionů, tedy především k aktuálnímu statusu jednotlivých krajů z hlediska již existujících sociálních problémů?

Předem děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Bude vám odpovězeno písemně. Nyní požádám o interpelaci pana poslance Radima Fialu. Máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Mám interpelaci také na pana ministra vnitra pana Chovance. Vážený pane ministře, s překvapením jsem se dozvěděl z vaší odpovědi na můj písemný dotaz ohledně napadení petičního stánku v Olomouci muslimy - a teď cituji: "Ministerstvo vnitra uskutečňuje kontinuálně celou řadu aktivit zaměřených na potírání extremismu, náboženského, ale i politického, který zneužívá islamofobních nálad ve společnosti."

Rád bych se ujistil, že nezaměňujete příčinu s následkem. Islámský terorismus nevznikl proto, že by naše společnost byla islamofobní. To naše společnost dostala oprávněný strach z islamistů poté, co zaútočili na občany evropských států. Zvláště těžko se pak můžete náladám našich občanů divit, pokud chcete dobrovolně přijímat imigranty ze severní Afriky a arabského světa. Na migrantských plavidlech totiž do Evropy cestují i stoupenci radikálního Islámského státu. V rozhovoru pro BBC to potvrdil libyjský vládní poradce Abdul Basit Harún. Nálady v naší společnosti jsou výsledkem objektivní situace a jsou pochopitelné. Rád bych v této souvislosti připomenul verdikt Evropského soudu pro lidská práva. Ten jasně říká, že islámské právo šaría je neslučitelné s demokratickým zřízením. Je tedy myslím zřejmé, že občané vyjadřují obavy z islamizace a brání svoje základní lidská práva.

V této souvislosti vás žádám o informaci, jaké kroky dělá Policie České republiky proti propagaci islámského práva v České republice. Děkuji vám za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Další v pořadí byla vylosovaná paní poslankyně Jana Hnyková, která interpeluje pana vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, včera jsem si připravovala svoji interpelaci a nevěděla jsem, jak dopadne jednání vlády k financování sociálních služeb na rok 2015. V tuto chvíli bych mohla svoji interpelaci stáhnout, protože sociální služby jste dofinancovali 720 miliony i přes váš odmítavý postoj a vašeho Ministerstva financí.

Přesto si neodpustím, pane ministře, poznámku k financování sociálních služeb a také k vašemu odmítavému postoji. V sociálních službách se nekrade, ale starají se tam o lidi, kteří se dostali do tíživé životní situace, a pracovníci sociálních služeb a jejich platy jsou sedm tisíc pod národním průměrem. Takže žádná sláva.

Musím zde také připomenout ze své dlouholeté zkušenosti z práce v sociálních službách, že od roku 2007 stále zaměstnavatelé, Asociace krajů a odbory a další organizace upozorňují na podfinancování sociálních služeb. Ano, výše dotací se odvíjela od politického rozhodnutí a byly tu petice, protesty a vždy se hledaly cesty na dofinancování sociálních služeb. Byla jsem přesvědčená, že vaše koalice zajistí dostatek financí na chod těchto služeb, ale velmi jsem se spletla. Všechny výše začleněné organizace musí bojovat za dofinancování sociálních služeb stále.

Teprve po složitých jednáních až v červenci tohoto roku rozhodnete, že sociální služby dofinancujete. Ptám se proč. Proč necháváte zřizovatele a zaměstnance tak dlouho v nejistotě? Proč vaše ministerstvo dělá takové obstrukce? Vždyť jste byl mezi těmi, kdo navýšil platy zaměstnancům v sociálních službách. Sám víte, jaká je výše starobního, invalidního důchodu, jaký je příspěvek na péči a jaké jsou možnosti kraje. Nezlobte se, ale měl byste vy a vaši pracovníci Ministerstva financí přistupovat zodpovědně k této oblasti. Doufám, že při přípravě rozpočtu na rok 2016 jste k tomu tak přistupovali. Předpokládám - (Upozornění na čas.) Už mám poslední větu, pane předsedající. Předpokládám, že budete mít pro sociální služby dostatek financí, aby služby byly nadále kvalitní a na úrovni a uživatelé a zaměstnanci žili důstojně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní čtrnáctý v pořadí s interpelací byl vylosován pan poslanec Marek Černoch. Vidím, že přichází. Pane poslanče, pojďte přednést svoji interpelaci. Je to interpelace na ministra vnitra Milana Chovance. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane místopředsedo. Rád bych interpeloval nepřítomného pana ministra Chovance s otázkou.

Jistě se všichni shodneme, že ochrana zdrojů pitné vody je pro Českou republiku strategicky důležitá. Právě kvůli své citlivosti se může stát jednoduše cílem útoku. Ten by teoreticky mohl mít katastrofální dopad. O tom, jaké je v České republice reálné zabezpečení, lze usuzovat z nedávné kontaminace vodovodního řadu na Praze 6.

V této otázce bych se rád zeptal, jak je v současné době zabezpečena ochrana vodovodních sítí a zajištěna detekce případné kontaminace vodovodního řadu v Praze a samozřejmě i v dalších městech tak, aby nedošlo k ohrožení lidského zdraví v případě další kontaminace vody životu nebezpečnou látkou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní požádám o interpelaci pana poslance Antonína Seďu, který interpeluje pana ministra Martina Stropnického. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, rozumím tomu, že jste řadu problémů v resortu zdědil a teď je na vás, jak je vyřešíte. Proto se na vás obracím ve věci stále nevyřízených stížností na nezákonné nařízení pracovní doby. Dnes leží na Ministerstvu obrany cca 1700 stížností a doposud po téměř osmi letech se nic nestalo a tyto stížnosti nebyly vyřízeny. Podle mého názoru byl tento stav způsoben personálním podstavem, podfinancováním resortu i strachem z odpovědnosti.

Můj první dotaz zní, v jakém stavu je vyřizování těchto stížností a zda v dohledné době dojde k jejich vyřízení. Chci upozornit, že bývalí vojáci z povolání se nyní obracejí k paní ombudsmance, aby jim pomohla.

Druhým problémem je skutečný stav vojáků z povolání, kdy armádě chybí tisíce vojáků. Tento personální podstav může znamenat neregulované přetěžování vojáků ve služebním poměru, a to přesto, že příslušná evropská směrnice se snaží práci přes čas eliminovat. A jelikož v armádě ze zákona neexistují odborové organizace, je otázkou, kdo bude hájit práva vojáka z povolání.

Proto se ptám, pane ministře: Neobáváte se tohoto možného problému, který dnes v naší armádě existuje? Děkuji za vaše odpovědi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP