Stenografický zápis 19. schůze, 22. října 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Kubíček


91. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014 /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Holeček


15. Vládní návrh zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní /sněmovní tisk 330/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Miloslava Vostrá


1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Tomio Okamura
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Bronislav Schwarz
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 14.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


106. Návrh usnesení, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů

Předseda PSP Jan Hamáček


1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení

Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec František Laudát
Poslanec Marek Černoch
Poslanec David Kádner
Poslanec Václav Votava
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Petr Fiala
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jan Birke
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 276/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslankyně Martina Berdychová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Martin Novotný
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Martin Komárek
Poslanec František Laudát
Poslanec Jiří Holeček
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.10 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP