Sněmovní tisk 331
Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 30. 9. 2014.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 331/0 dne 30. 9. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1025/14, PID KORN9PFEV2P7.

  Dodatky doručeny sněmovně 30. 9. 2014.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 1. 10. 2014 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 24). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Václav Votava.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 331/1 (doporučuje schválit).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 466).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 331/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 3. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 331/3, který byl rozeslán 4. 12. 2014 v 16:14.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 143, usnesení č. 555).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 138 pod číslem 345/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1697Václav Votava07158-09076.doc (14 KB) / PDF (162 KB, 1 strana) 26. 11. 2014 v 09:34:11
1710Jaroslava Pokorná Jermanová07171-09095.odt (40 KB) / PDF (50 KB, 1 strana) 1. 12. 2014 v 16:30:19
1714Jan Zahradník07175-09098.doc (13 KB) / PDF (183 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 12:54:27
1718Jeroným Tejc07179-09102.doc (15 KB) / PDF (196 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 13:11:05
1719Vladislav Vilímec07180-09103.odt (23 KB) / PDF (55 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 13:18:39
1724Jan Bartošek07185-09106.doc (18 KB) / PDF (212 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 14:27:31
1733David Kádner07194-09118.doc (34 KB) / PDF (262 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 17:08:55
1734František Adámek07195-09119.doc (26 KB) / PDF (177 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 18:07:37
1739Karel Fiedler07200-09124.doc (6 KB) / PDF (292 KB, 2 strany) 3. 12. 2014 v 12:15:17
1740Markéta Pekarová Adamová07201-09125.doc (28 KB) / PDF (286 KB, 1 strana) 3. 12. 2014 v 08:58:05
1741Jan Bartošek07202-09127.doc (32 KB) / PDF (205 KB, 1 strana) 3. 12. 2014 v 09:42:37
1742Anna Putnová07203-09126.doc (71 KB) / PDF (181 KB, 1 strana) 3. 12. 2014 v 09:45:55
1743Anna Putnová07204-09128.doc (73 KB) / PDF (185 KB, 1 strana) 3. 12. 2014 v 09:46:40
1744Anna Putnová07205-09129.doc (72 KB) / PDF (183 KB, 1 strana) 3. 12. 2014 v 09:47:11
1745Martin Novotný07206-09130.xls (22 KB)
07206-09132.odt (18 KB) / PDF (93 KB, 1 strana)
 3. 12. 2014 v 09:59:37
1746Roman Sklenák07207-09133.odt (63 KB) / PDF (54 KB, 3 strany) 3. 12. 2014 v 10:56:16
1747Karel Fiedler07208-09134.doc (5 KB) / PDF (210 KB, 2 strany) 3. 12. 2014 v 12:10:14
1750Vít Kaňkovský07211-09137.odt (14 KB) / PDF (117 KB, 3 strany) 3. 12. 2014 v 11:40:45
1751Zbyněk Stanjura07212-09138.doc (22 KB) / PDF (271 KB, 2 strany) 3. 12. 2014 v 12:26:42
1752Václav Snopek07213-09139.odt (22 KB) / PDF (33 KB, 1 strana) 3. 12. 2014 v 12:34:50
1753Karel Šidlo07214-09140.odt (29 KB) / PDF (50 KB, 1 strana) 3. 12. 2014 v 12:58:02


Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)