Stenografický zápis 7. schůze, 18. března 2014

(Schůze zahájena v 14:00 hod.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Milan Urban
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Urban


1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 45 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Václav Snopek


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa


6. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 /sněmovní tisk 78/ - druhé čtení

Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno ve 14.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jiří Valenta


9. Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Ivan Gabal
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec František Laudát
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Martin Komárek
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloš Petera
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Josef Vondrášek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Vondrášek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Jiří Zimola
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Volný
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Ivan Gabal
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Jan Bartošek


10. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Petr Kudela
Poslanec František Laudát
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radek Vondráček
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 19.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP