Stenografický zápis 6. schůze, 11. února 2014


(Schůze zahájena v 14:01 hod.)

Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno na pět minut. Porada mimo mikrofon.)

Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek


74. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2014

Poslanec Václav Votava


75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec


22. Návrh poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení

Poslanec Radim Fiala
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Karel Rais
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Milan Urban
Poslanec Václav Votava


23. Návrh poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení

Poslanec Radim Fiala
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radim Fiala
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Václav Votava


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Ivan Adamec


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl


17. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení

Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Pavel Blažek
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Petr Fiala
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Ivan Pilný
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Jan Zahradník
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Hájek
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Marek Benda


18. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Štěpán Stupčuk


19. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jan Volný


20. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 25/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný


21. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný


19. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka Laudáta a dalších na vydání ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 24/ - prvé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo ve 20.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP