Stenografický zápis 51. schůze, 6. února 2013


Zahájení
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil


27. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 821/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Votava
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Michal Babák
Poslanec David Šeich
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Vít Bárta
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


25. Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů /sněmovní tisk 768/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jan Chvojka


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 676/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Michal Babák
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Milan Urban
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Na žádost klubu ČSSD byla přestávka prodloužena do 15.30 hodin. Jednání pokračovalo v 15.34 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


8. Vládní návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 646/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Viktor Paggio


9. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 647/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Viktor Paggio


16. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 715/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Milan Urban
Poslanec František Laudát
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Milan Urban
Poslanec František Laudát
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Radek John
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Krátký
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Laudát
Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Babák
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Michal Babák


117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. listopadu 2001) /sněmovní tisk 890/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Květa Matušovská
Místopředseda PSP Jiří Oliva


105. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracovaná na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. května 1997) /sněmovní tisk 788/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Lenka Andrýsová


106. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), Protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a Protokol o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996) /sněmovní tisk 789/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Jana Fischerová


21. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 759/ - druhé čtení

Senátor Tomáš Grulich
Poslanec Václav Baštýř
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Baštýř


22. Návrh poslanců Dagmar Navrátilové, Jiřího Rusnoka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - prvé čtení

Poslankyně Dagmar Navrátilová
Poslanec Václav Baštýř


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Pavel Kováčik


26. Vládní návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh /sněmovní tisk 803/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Miroslav Petráň


28. Vládní návrh zákona o směnárenské činnosti /sněmovní tisk 845/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti /sněmovní tisk 846/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 853/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 829/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Hamáček


33. Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Petr Braný
Poslanec František Laudát
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


34. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů /sněmovní tisk 897/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan


37. Návrh poslanců Josefa Šenfelda, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 704/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Josef Šenfeld
Poslankyně Ludmila Bubeníková
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ivan Ohlídal


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 716/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Antonín Seďa
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


39. Návrh poslanců Jana Husáka, Zdeňka Bezecného, Ludmily Bubeníkové, Jaroslava Ečka, Petra Gazdíka, Martina Gregory, Michala Janka, Luďka Jeništy, Jany Kaslové, Heleny Langšádlové, Františka Laudáta, Jiřího Olivy a Renáty Witoszové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 755/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jan Husák
Poslanec Milan Urban
Poslanec František Sivera
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Husák
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP