Stenografický zápis 46. schůze, 21. září 2012


Zahájení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Husák


142. Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 /sněmovní tisk 729/

Poslanec Radim Jirout
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Vít Bárta
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Svoboda
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Vít Bárta
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout


143. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2011 /sněmovní tisk 744/

Poslanec Radim Jirout
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Bohuslav Sobotka
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Radim Jirout


144. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2012 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2012) /sněmovní tisk 770/

Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Michal Babák
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Suchánek


148. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 3587/

Poslanec Pavel Suchánek


151. Vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů /sněmovní tisk 772/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jan Husák
Poslanec Karel Šidlo
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Jan Husák
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec František Dědič
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Ladislav Velebný
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jiří Krátký


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 686/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Ivana Weberová


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony /sněmovní tisk 736/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Vysloužil


118. Vládní návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů /sněmovní tisk 689/ - třetí čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Jeník


47. Návrh poslanců Jana Chvojky, Jaroslava Krákory, Pavla Antonína a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 752/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Boris Šťastný
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Jan Chvojka


62. Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Petra Braného, Miloslavy Vostré, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání) /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Radek John
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Boris Šťastný
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Michal Babák
Poslanec Radek John
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Svoboda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 13.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP