Stenografický zápis 22. schůze, 30. srpna 2011Zahájení

(Schůze zahájena v 15:01 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze přerušena v 15.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 16.41 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


1. Návrh poslanců Jany Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - druhé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Drastichová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Pavel Bém
Poslankyně Jana Drastichová
Poslankyně Anna Putnová


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Marek Benda
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Gabriela Pecková


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 377/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Petr Braný
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


5. Vládní návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) /sněmovní tisk 405/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Martin Gregora
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Vojtěch Adam
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Jiří Skalický
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Boris Šťastný
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


6. Vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Štětina
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Rudolf Chlad
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Štětina
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


7. Vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Marek Šnajdr
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Pavel Antonín
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Michal Janek


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 408/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Marek Šnajdr
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 409/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Marek Šnajdr
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Soňa Marková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Marek Šnajdr


10. Vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Daniel Korte
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Viktor Paggio
Ministr vnitra ČR Jan Kubice


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Helena Langšádlová


12. Vládní návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Gabriela Pecková


13. Vládní návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 413/ - druhé čtení

Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Gabriela Pecková


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/ - druhé čtení

Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Gabriela Pecková


12. Vládní návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Gabriela Pecková
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Hana Orgoníková
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo ve 21.20 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP